Yaşlılar oruç tutmalı mı? Yaşlılara oruç farz mıdır?
Yaşlılar oruç tutmalı mı? Yaşlılara oruç farz mıdır?
Yaşlılar oruç tutmalı mı? Yaşlılara oruç farz mıdır?

Orucun farz olması gibi, bazı durumdakiler için orucun farziyeti düşmektedir ya da bir takım durumlarda kazaya bırakabilir. Ramazan ayının gelmesi ile bazı sorular merak konusu oluyor: "Yaşlılar oruç tutmalı mı? Yaşlılara oruç farz mıdır? Yaşlılar oruç tutabilir mi?" soruları merak konusu oluyor. İşte soruların cevabı...

Yaşlılar oruç tutmalı mı? Yaşlılara oruç farz mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihalde bu sorunun cevabını sizlere sunuyoruz. Kur'an'da ve hadislerde, dinde insanlara zor gelecek hiçbir yükümlülü- ğün bulunmadığına sıklıkla işaret edildiğini, herhangi bir sıkıntı ve meşakkatin bulunduğu durumda da mükelleflere birtakım kolaylık ve ruhsatların tanınmış olduğunu biliyoruz. Bu genel ilkenin bir parçası olarak, bazı durumlarda farz olan ramazan orucunu tutmamaya da müsaade edilmiştir.

Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretler (özürler) genel hatlarıyla şunlardır:

Yaşlılar oruç tutmalı mı?

Dinimiz oruç tutmaktan âciz olan yaşlı kimselerin oruç tutmasını istememiş, bunun yerine, tutamadıkları her gün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermelerini öngörmüştür. Bölüm başında zikredilen âyette oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin veya tutmaya çalıştıkları takdirde büyük bir sıkıntı çekecek olanların fidye vermeleri gerektiği ifade edilmektedir. İyileşme ümidi bulunmayan hastalar da bu hükümdedir. Ancak ramazanda oruç tutma gücüne sahip olmayıp da, daha sonra kazâ edebilecek durumda olanlar fidye vermeyip tutamadıkları oruçları kazâ ederler.

İyileşmeyen sürekli bir hastalık nedeniyle oruç fidyesi veren kimse daha sonra oruç tutmaya güç yetirecek olsa fidyenin hükmü kalmaz; oruç tutması ve önceki tutamadığı oruçları kazâ etmesi gerekir.

teknede iftar
ankara iftar